Generalne wykonastwo

Zakres usług świadczonych przez Transtolbud-Piekutowski Sp. z o.o. obejmuje realizacje kompleksowych inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa. Naszym celem jest spełnienie oczekiwań Inwestora na każdym etapie inwestycji.

Umiejętność koordynacji jak największej ilości cykli technologicznych na jak najmniejszej powierzchni i w najkrótszym czasie – to klucz do sukcesu. Wysokie noty wystawiane w listach referencyjnych przez naszych zleceniodawców potwierdzają, że jesteśmy godnym zaufania partnerem biznesowym.

Zapewniamy kadrę menadżerską doskonale przygotowaną do zarządzania projektem – od początkowej idei do końcowego odbioru gotowego budynku. Nasze kierownictwo zarządzające procesem budowlanym planuje drobiazgowo realizacje, koordynuje pracę podwykonawców i dostawców. Wiemy, że zarządzanie projektami jest zagadnieniem bardzo złożonym i wymagającym od menedżerów nie tylko umiejętności interpersonalnych, ale również solidnego zaplecza intelektualnego i technicznego. Zawsze staramy się w optymalny sposób minimalizować ryzyko zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności i tym samym maksymalnie skracać czas trwania budowy.

Taka filozofia prowadzenia projektów, w połączeniu ze sprawnymi technologiami i doświadczeniem naszej kadry, dają w efekcie najkrótsze terminy wykonania przyjętych zadań.

Nasza firma w procesie inwestycyjnym przeprowadzonym w systemie generalnego wykonawstwa zapewnia:

  • Kompleksową realizację inwestycji zgodnie z oczekiwaniami naszych zleceniodawców w ustalonym czasie i budżecie
  • Analizę dokumentacji projektowej pod względem optymalnych rozwiązań alternatywnych przy zachowaniu najwyższej jakości
  • Przewidywanie i eliminowanie potencjalnego ryzyka w procesie budowy
  • Zarządzanie i koordynację procesu budowy przez doświadczony zespół kierowniczy.
  • Monitorowanie i raportowanie postępu i jakości robót, aktualizację harmonogramu.
  • Wykonanie inwestycji zgodnie z kontraktem z uwzględnieniem możliwości elastycznego wprowadzania zmian przez klientów.
  • Wykonanie inwestycji przy zachowaniu ochrony środowiska naturalnego
  • Kompleksowe przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego i użytkowania.