II Etapu Centrum Kliniczno – Dydaktycznego w Łodzi

1619528974690

Transtolbud-Piekutowski   pracuje przy budowie  II Etapu Centrum Kliniczno – Dydaktycznego w Łodzi.

Podpisaliśmy umowę na drugi  etap prac wykończeniowych -fit aut  w  obiekcie   Centrum Kliniczno Dydaktycznym w Łodzi

Planowany termin rozpoczęcia prac  Marzec  2021.

Galeria